Tel:

0649408684

Email

info@fysiotherapieaandemaas.nl

Adres

Albrandswaardsedijk 74T, 3172 AA Poortugaal

Met klinimetrie worden alle vragenlijsten en meetinstrumenten bedoeld. In onze behandelingen maken we gebruik van klinimetrie. Hierdoor kunnen we een inschatting maken van het begin niveau en het verschil zien tussen het begin niveau en later in de tijd. We hebben enkele verplichte vragenlijsten, zodat iedere fysiotherapeut op dezelfde manier meet, waardoor de data vergelijkbaar wordt en we hebben klinimetrie die niet verplicht is en ons meer inzicht geeft.

De klinimetrie staat beschreven op meetinstrumenten in de zorg. Hier is bijna alle klinimetrie te vinden. Hier staat niet alleen het meetinstrument, maar ook de onderbouwing.

Verplichte klinimetrie

Dataverzameling vanuit Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) staat uitgeschreven in dit document.

De Minimal DataSet (MDS) van Chronisch ZorgNet is alleen te vinden voor de fysiotherapeuten die zich hebben aangemeld bij Chronisch ZorgNet.

De Minimal DataSet (MDS) van lage rug klachten en COPD is bepaald door verschillende zorgverzekeraars, zoals CZ en Zilveren Kruis

Niet verplichte klinimetrie

Onderstaande vragenlijsten zijn online in te vullen en uit te printen, of te mailen naar de therapeut, zodat u een overzicht heeft van uw (zorg)vragen en klachten.