Tel:

0649408684

Email

info@fysiotherapieaandemaas.nl

Adres

Albrandswaardsedijk 74T, 3172 AA Poortugaal

Op deze pagina kunt u informatie vinden die voor u als mantelzorger belangrijk (kan) zijn.

De zorg kan op verschillende manieren vergoed worden. U krijgt dan evt. te maken met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de zorgverzekeringswet (ZVW) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Over deze verschillende vormen van wetten en zorg kunt u op de website van de overheid meer informatie vinden.

Vanuit de WMO kan o.a. de volgende zorg(hulp) worden aangevraagd, om het thuis wonen makkelijker te maken. Iemand van de gemeente komt bij u langs voor een gesprek, zodat in kaart kan worden gebracht welke zorg (en hoeveel) u nodig heeft. De wachttijden hiervoor zijn soms lang, meldt u tijdig aan bij (het WMO loket van) de gemeente.

Bijvoorbeeld:

  • Hulp in het huishouden
  • Begeleiding bij administratieve (financiële) handelingen
  • Vervoer (scootmobiel/rolstoel/openbaar vervoer/vervoer op maat)
  • en nog meer.

Meer informatie vindt u hier voor de gemeente Albrandswaard en hier voor de gemeente Rotterdam

Verder kunt u ook bij de gemeente als mantelzorger een ‘Pluim voor mantelzorgers’ aanvragen. Hiermee wil de gemeente u bedanken voor de hulp die u geeft. Kinderen komen hier ook voor in aanmerking. Vaak is dit een geldbedrag in tegoedbonnen.

Bent u als mantelzorger een periode niet beschikbaar of trekt u het even niet meer? Dan kunt u respijtzorg aanvragen. Hierbij wordt u voor een periode ontlast van de zorgtaak, zodat u op adem kunt komen. Respijtzorg is er in verschillende vormen, dagbesteding/vakantie/thuishulp ect.

Mantelzorgers hebben vanuit hun eigen (aanvullende)zorgverzekering vaak ook toegang tot bepaalde hulp. Een overzicht daarvan is op de website mantelzorg.nl te vinden. Een voorbeeld is de mantelzorgmakelaar.

Een mantelzorgmakelaar komt bij u thuis langs om in gesprek te gaan over de zorg. Ze helpen u met de wegen die er zijn in het zorglandschap. Op de website van de beroepsvereniging mantelzorgmakelaars kunt u de dichtstbijzijnde mantelzorgmakelaar vinden.

Hulpmiddelen voor in huis kunnen het makkelijker maken om thuis te blijven wonen. Op zorgwijzer.nl kunt u een onderwerp kiezen waarvoor u een hulpmiddel zoekt, vervolgens komt er een heel overzicht van mogelijke zorghulpmiddelen te voorschijn. Een deel hiervan wordt vergoed vanuit de ZVW (WMO of WLZ). Op de website van hulpmiddelenleveranciers, zoals de Vegro of Medipoint kunt u ‘lenen’ selecteren. Deze producten worden vaak (deels/tijdelijk) vergoed door de zorgverzekeraar.

Wanneer u zelf de zorg wil inkopen voor uw zorgvrager, kunt u een Persoonsgebonden Budget (PGB) aanvragen. Dit kan binnen de WMO en de ZVW. Binnen de WMO kan bijvoorbeeld de hulp in de huishouding zelf worden geregeld. Hiermee kan een vriend/familielid bijvoorbeeld de hulp in huishouding verzorgen en hiervoor een vergoeding ontvangen. Vanuit de ZVW kunt u bijvoorbeeld zelf de verzorgers rondom douchen/aankleden regelen. Deze worden dan betaald vanuit het PGB ‘potje’. Aan de PGB zit een administratie gekoppeld die u moet bijhouden. Meer informatie op de website van de overheid en pgb.nl.